Sau khi bị chậm trễ mất 1 tuần, lịch Moz hẹn là 22 tháng 5 cập nhật nhưng mãi tận 30 mới có bản update các chỉ số cho toàn bộ các website.

Hiện kiểm tra một vòng, các diễn đàn seo của Việt Nam hầu hết đều tăng chỉ số DA ( Domain Authority) PA ( Page Authority) khá cao. Còn anh em thế nào hãy mau kiểm tra để xem quá trình phát triển website của mình thế nào nhé!

[​IMG]